Regulamin Newslettera MEDICOS

Regulamin świadczenia usługi przesyłania informacji handlowej
za pomocą poczty elektronicznej.

Właścicielem serwisu medicos.com.pl (dalej Serwis) i Administratorem danych osobowych w „Newsletter MEDICOS” jest MEDICOS Edyta Hryniecka z siedzibą: Sarmacka 19, Warszawa 02-972, NIP: 7381806412 (dalej MEDICOS lub Administrator).
Zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane w Polityce prywatności i cookies, dostępnej w zakładce Serwisu pod adresem https://medicos.com.pl/polityka-prywatnosci/
Dane kontaktowe do Administratora:


Przedmiotem usługi „Newsletter MEDICOS” jest wysyłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji handlowej na adres e-mail Subskrybenta, w sposób cykliczny, w formie listu elektronicznego (e-mail) zwanej dalej Newsletterem.
Subskrybent poprzez wypełnienie formularza zamówienia usługi Newsletter za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, zaznaczył okienko checkbox i wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu i w zakresie udzielonej zgody na przesyłanie informacji handlowych.
Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Subskrybenta dobrowolnie w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu oraz usług świadczonych na jego podstawie, oraz w celach promocyjnych i marketingowych. Subskrybentowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia.
Usługa subskrypcji Newslettera jest bezpłatna i dostępna dla każdego Subskrybenta, który zapisał się na usługę i dokonał jej aktywacji poprzez potwierdzenie subskrypcji w linku aktywującym, który otrzymał na podany w formularzu adres e-mail.
Newsletter zawiera między innymi opis aktualnej oferty handlowej, informacje o promocjach, zniżkach i wydarzeniach organizowanych przez Administratora oraz jego partnerów.


Aktywacja usługi wysyłania Newslettera przez Subskrybenta następuje poprzez:

  • wpisanie w odpowiednim formularzu zgłoszeniowym imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, na który Subskrybent chce otrzymywać Newsletter i wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych;
  • oraz aktywowanie linku zawartego w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez Subskrybenta adres, w celu weryfikacji poprawności informacji podanych podczas rejestracji.


Brak potwierdzenia poprawnej weryfikacji adresu e-mail Subskrybenta, skutkuje usunięciem wprowadzonych danych do bazy po 30 dniach od daty rejestracji.
Każdy Subskrybent Newslettera może zrezygnować z jego otrzymywania poprzez:

  • kliknięcie linku rezygnacji obecnego w stopce każdej wiadomości lub
  • wysłanie wiadomości e-mail na adres Administratora z prośbą o usunięcie jego danych z bazy danych Newsletter.


Po wykonaniu jednej z powyższych czynności Subskrybent zostaje wykreślony z listy subskrypcyjnej Newslettera.
Adres e-mail, podany przez Subskrybenta dla celów korzystania z Newslettera nie będzie przekazywany podmiotom trzecim bez zgody Subskrybenta.


Reklamacje dotyczące usługi należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email Administratora. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo zaistniały problem. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji. 
Administrator ma prawo do usunięcia nieprawidłowego i nieistniejącego adresu e-mail Subskrybenta z listy Subskrybentów bez podania przyczyny.


Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi wysyłania Newslettera dla wszystkich lub dla poszczególnych Subskrybentów bez podania przyczyny, po uprzednim powiadomieniu Subskrybentów (Subskrybenta) o takim fakcie, za pośrednictwem poczty elektronicznej.